Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingingen zijn slechts bindend, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.


Artikel 2 Verzendkosten:

Vanaf € 45,00:        € 0,00

Tot € 45,00:              € 3,95


Voor klanten in de regio bestaat de optie om de bestelde artikelen in de winkel te Stramproy op te halen. U betaalt dan geen verzendkosten.
 

Artikel 3 Betaling:

Particulieren betalen via I-Deal, of - indien gekozen voor "ophalen in winkel" - betaalt men aldaar.

Bedrijven met opgegeven KvK-nummer betalen de eerste 3 bestellingen  via I-Deal. Vanaf de 4e bestelling gelden zij als “vaste klant” en is betaling “op rekening’ mogelijk. Onze vaste bedrijfsmatige klanten betalen., zoals vanouds, via factuur achteraf.

 

Artikel 4 Levertijd:

Voor zover overeengekomen, gaat de  levertijd in nadat wij de opdracht of de bestelling hebben aanvaard.
 

Artikel 5 Eigendomsvoorziening:

Zolang er niet volledig is betaald door klant, blijven de door ons geleverde goederen ons eigendom.
 

Artikel 6 Aanvaarding, reclame en keuring:

Klachten inzake leveringen moeten ons binnen 5 dagen na datum aflevering van de goederen bij de afnemer, per gemotiveerd emailbericht of schriftelijk hebben bereikt. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de levering geacht te zijn aanvaard. Tenzij door ons uitdrukkelijk toegestaan, geven klachten de afnemer niet het recht om betaling te weigeren, danwel de goederen retour te sturen.
 

Artikel  7 Betalingsvoorwaarden:

Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op onze aangeduide manier. Indien korting verleent wordt, dient betaling binnen 8 dagen na leverdatum te geschieden. Als betaling niet op deze datum in ons bezit is, dient de bruto handelsprijs te worden voldaan.